Kommer just från veckans personalmöte på Masesgården. Vill bara dela min glädje över det uppdraget. Tänk att jag kan kombinera två av mina stora intressen i ett och samma uppdrag – kommunikation och hälsa!
Sen i somras sköter :Kontextbyrån Facebooknärvaron för Masesgårdens räkning. Glädjande är att sedan dess har antalet gillare ökat markant, från ca 660 till idag 1120. Men det som är viktigare är ju att Masesgården har en aktiv dialog med sina gillare.

Från en tidigare lunch på Masesgården.
Du följer dem väl på Facebook? https://www.facebook.com/masesgarden