Projektet Storytelling i praktiken, inklusive rösthantering drar snart igång.

Corporate storytelling innebär att du som företagare använder dig av de berättelser som finns i företaget. Berättelser som speglar din drivkraft, hur företaget vårdar sina kunder, vardagliga händelser eller hur du jobbar med miljöfrågor. Bland mycket annat. Varför ska du göra det här? För att kunderna vill veta! Ett strategiskt arbete med storytelling ger många fördelar eftersom personliga berättelser skapar relationer. Och det är relationer som ger affärer.

Projektet är en tredelad workshopserie, de två första delarna fokuserar på storytelling och den sista delen är en heldagskurs i rösthantering. Den delen hålls av Sofia Sandén.

Datum för träffarna i Mora är 4 oktober, 13 november och 3 december.
Datum för träffarna i Tällberg är 9 oktober, 15 november och 4 december.
Ca 09.00 – 16.00
Det kommer inte vara möjligt att hoppa mellan grupperna. Det finns 12 platser i varje grupp.
Målgrupp är kvinnor som driver företag inom kreativa och kulturella näringar i norra Dalarna. Om du är soloföretagare eller driver företag tillsammans med någon annan spelar ingen roll. Urvalet av deltagare kommer att göras efter samtal med projektledare Helena Henstedt som därefter samråder med W7 och Region Dalarna.

Priset för denna unika workshopserie är 500 kr + moms. I priset ingår tre heldagars utbildning, för- och eftermiddagsfika och lunch alla dagarna.

Sista datum för definitiv anmälan är 20 september. Anmälan är bindande och avgiften återbetalas ej, din plats kan, innan kursstart, överlåtas till annan företagare som projektledare Helena Henstedt har godkänt.
Besked om du fått plats lämnas 27 september. Faktura skickas i samband med beskedet.

Du gör en definitiv anmälan genom att mejla helena@kontextbyran.se senast 20 september. Ange Storytelling i praktiken i ämnesraden. Uppge även önskemål om ort, om du inte vill/kan delta om du inte får ditt önskemål tillgodosett och eventuella allergier. Har du inte haft kontakt med Helena angående den här workshopen tidigare så uppge även telefonnummer och eventuell hemsidesadress.

Kurser i corporate storytelling ges sällan i Dalarna, passa på att ta chansen att lära dig mer om detta fantastiska verktyg.