:Kontextbyrån har av Region Dalarna beviljats projektbidrag för den tredelade workshopserien “Storytelling i praktiken, inklusive rösthantering”. Projektet är en del i Tillväxtverkets uppdrag Främja kvinnors företagande och vänder sig därför enbart till kvinnor som driver företag. Det finns 24 platser, fördelat på två grupper, projektet kommer äga rum hösten 2013. Den ena gruppen träffas i Mora och den andra i Tällberg/Leksand.

Målet med workshopserien är att deltagarna ska hitta sina egna berättelser, finslipa dem utifrån syfte, lägga upp strategier för ett organiserat storytellingarbete och få verktyg för att hantera framförandet av berättelser i olika sammanhang. Till den sista workshopen i serien kommer :Kontextbyrån ta in logonomen och folkmusiksångerskan Sofia Sandén som konsult.

De som är intresserade av att delta mejlar helena@kontextbyran.se och anger “Storytelling i praktiken” i ämnesraden så kommer mer information i ett nyhetsbrev längre fram.